Filtry ogólne

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Rabat Codes zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników w Internecie. Przeczytaj poniższe zasady, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą traktowane, gdy będziesz w pełni korzystać z naszych produktów. Niniejsza polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie jej treści. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie witryny internetowej kuponius.
Informacje podsumowujące

Takie jak strony odwiedzane przez użytkowników oraz informacje podane dobrowolnie przez użytkowników, są gromadzone różnymi metodami.

kuponius wykorzystuje adresy IP wyłącznie w celu analizy ruchu na stronie i śledzenia trendów.
Korzystanie z plików cookie

kuponius wykorzystuje na tej stronie pliki cookies. Plik cookie to mały plik danych używany do celów archiwizacyjnych. Pliki cookie pozwalają kuponiusowi mierzyć aktywność na stronie i poprawiać wygodę użytkownika, na przykład poprzez zapamiętywanie hasła i preferencji przeglądania.
Osoby poniżej 13 lat

Użytkownicy poniżej 13 roku życia nie powinni podawać żadnych informacji na kuponius bez zgody rodziców lub opiekunów. kuponius nie będzie przekazywać danych osobowych użytkowników poniżej 13 roku życia osobom trzecim w jakimkolwiek celu, niezależnie od źródła, chyba że zostaną one ujawnione w trakcie zbierania.
Linki do innych stron

kuponius zawiera linki do stron internetowych innych niż kuponius; te witryny mogą nie mieć takiej samej polityki prywatności jak kuponius.
Wpływ polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu ani nie tworzy żadnych praw umownych ani prawnych na korzyść jakiejkolwiek strony. kuponius zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, o wszelkich zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni.

Prawa autorskie © 2024 Couponius.com. Wszystkie prezentowane informacje mają charakter informacyjny.